Β’ Λυκείου

Μαθήματα Κατεύθυνσης

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 3
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. 1
  • Δωρεάν εγγραφή.
  • Δωρεάν παροχή εκδόσεων υψηλού επιπέδου.
  • Δωρεάν υποστήριξη με ενισχυτικές ώρες για αφομοίωση της ύλης και κάλυψη των αδυναμιών των μαθητών.
  • Ειδικά τμήματα μαθητών με υψηλές επιδόσεις.
  • Συνεχείς γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης τελικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς