Νέο Λύκειο 2015

Το Υπ. Παιδείας θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον άφορα το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ το σχ. Έτος 2015 – 2016. Το νέο σύστημα Εξετάσεων εισαγωγής που περιγράφεται παρακάτω σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όσον άφορα στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες εβδομάδα στην Γ’ τάξη του ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στην Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕΛ.

Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το παιδαγωγικό ινστιτούτο ή το ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β’ τάξη.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού οικείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) άλλα δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το έξης:

Διδασκόμενα προγράμματα ομάδας προσανατολισμού

  • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΙΥΝΣΗΣ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον)
  • ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), Ιστορία Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως έξης:

1ο Επ. πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

2ο Επ. πεδίο

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

3ο Επ. πεδίο

Σπουδές Υγείας και Ζωής

4ο Επ. πεδίο

Παιδαγωγικές Σπουδές

5ο Επ. πεδίο

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Δύο από τα τέσσερα μαθήματα που αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο θα έχουν συντελεστή αυξημένης βαρύτητας.

Με υπουργική απόφαση θα καταταχτούν τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ στα παραπάνω επιστημονικά πεδία και θα οριστούν οι συντελεστές βαρύτητας.

Α’ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα θέμα τα των προαγωγικών εξετάσεων θα ορίζονται από τους διδάσκοντες για όλα τα τμήματα της τάξης

Για την προαγωγή των μαθητιώ απάτητα γενικός μέσος ότι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) που προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετησίας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.

Η εξεταστέα υλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Ο γενικός βαθμός προαγωγής δεν θα συμμετέχει στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΠΕΔΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελ. Γλώσσα

Αρχαία
προσ/μου

Ιστορία
προσ/μου

Νεοελ. Γλώσσα

Φυσική προσ/μου

Χημεία προσ/μου

Νοελ. Γλώσσα

Μαθηματικά
προσ/μου

Α.Ε.Π.Π.

1. Ανθρωπιστικές,Νομικές καιΚοινωνικέςΣπουδές Λατινικά
2 Τεχνολογικές& ΘετικέςΣπουδές Μαθηματικά

προσ/μου

.3 ΣπουδέςΥγείαςκαι Ζωής

 Βιολογία Γ.Π.

πρόσβαση με μειωμένα μόρια

Βιολογία
προσ/μου

 Βιολογία Γ.Π.

πρόσβαση με μειωμένα μόρια

4. ΠαιδαγωγικέςΣπουδές Μαθηματικά Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π.
5. Σπουδές Οικονομίας &Πληροφορικής  Α.Ο.Θ.

Ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε 4 μαθήματα για επιλογή ενός επ. πεδίου ή 5 μαθήματα για επιλογή δύο επ. πεδίων