Παράδοση μαθημάτων σύμφωνα με την ύλη προετοιμασίας του Ι.Β. (International Baccalaureate) σε όλα τα επίπεδα (High – Medium – Low), με σημειώσεις, θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών και διαγωνίσματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Mathematics SL/HL/Advanced

Computer Science SL/HL

Physics SL/HL

Chemistry SL/HL