Καλοκαιρινή Προετοιμασία Α, Β, Γ Λυκείου

Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια: 6 εβδομάδες
(22 Ιουνίου – 23 Ιουλίου και 28 Αυγούστου – 5 Σεπτέμβρη)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ A, B ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια: 3 εβδομάδες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας.