Μελέτη + Λογική = Επιτυχία

Αναμφισβήτητα ένας από τους κυριότερους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο καθηγητής. Αυτός είναι που πρέπει να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές του.

Κυρίαρχο ρόλο όμως παίζει και ο τρόπος με τον οποίο θα τα δώσει. Η οργάνωση, η μεθοδικότητα, η σωστή παρουσίαση των θεμάτων και η κατάλληλη πληροφορία τη στιγμή που πρέπει, είναι αυτά που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον σημερινό εκπαιδευτικό.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η επίτευξη των στόχων ενός μαθητή δεν είναι υπόθεση μιας χρονιάς. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρόγραμμα και συνέχεια στην εκπαιδευτική προσπάθεια από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οι γερές βάσεις μπαίνουν με κόπο από την πλευρά του μαθητή αλλά και με σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές του.
Η δομή των προγραμμάτων μας κινείται στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Από το γυμνάσιο ακόμα, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας όχι μόνο για την επιτυχία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά τους δίνουμε τη σίγουρη γνώση για να αισθάνονται περισσότερο δυνατοί από χρονιά σε χρονιά.
Για μας, ένας μαθητής του γυμνασίου, της Α λυκείου και της Β λυκείου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τις χρονιές σαν μονοπάτι για την Γ λυκείου και στη συνέχεια για κάποιο ΑΕΙ. Πρέπει κάθε χρονιά να δουλεύει με γνώμονα την γνώση που πρέπει να πάρει.
Έτσι τα προγράμματά μας για τις τάξεις αυτές, αντιμετωπίζουν την κάθε χρονιά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ξέρουμε τι πρέπει να μάθει ο μαθητής του γυμνασίου, ο μαθητής της Α και της Β λυκείου και η κατεύθυνσή μας είναι να του δώσουμε αυτή τη γνώση με σωστό και οργανωμένο τρόπο.
Τέλος τα προγράμματά μας για τη Γ λυκείου είναι αυτά που στέλνουν την πλειονότητα των μαθητών μας στις σχολές της επιλογής τους. Προγράμματα που έχουν δοκιμαστεί πολλά χρόνια, που έχουν άψογη οργάνωση και εφαρμόζονται από τους εγνωσμένης αξίας καθηγητές μας.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση των προγραμμάτων μας. Πάνω σε αυτά εργαζόμαστε πάντα ώστε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και να οργανώνουμε τους μαθητές μας.

Καθηγητές

Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος ΤσιτσιλιάνοςΜαθηματικός
Μαθηματικό Θεσ/νίκης
Πτυχιούχος ΣΜΑ
MSc Εφαρμοσμένα Μαθηματικά του Παν. Αθηνών
25 χρόνια διδακτικής εμπειρίας .