Παράδοση μαθημάτων σε φοιτητές, ΕΜΠ, φυσικομαθηματικές – οικονομικές σχολές και ΤΕΙ.

 

Τα εν λόγω μαθήματα περιλαμβάνουν την ύλη των μαθηματικών σε όλους τους τομείς (Άλγεβρα, Εφαρμοσμένα κλπ.) με θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών και διαγωνίσματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.