Γ' Λυκείου

Μαθήματα Κατεύθυνσης

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

Μαθήματα Γενικής Παιδείας κοινά

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1
Α.Ο.Θ. 2

Μαθήματα Κατεύθυνσης

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
Α.Ε.Π.Π. 2
Α.Ο.Δ.Ε. 1
ΕΚΘΕΣΗ 2

Μαθήματα Γενικής Παιδείας κοινά

MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1
Α.Ο.Θ. 2
  • Δωρεάν εγγραφή.
  • Δωρεάν παροχή εκδόσεων υψηλού επιπέδου.
  • Δωρεάν υποστήριξη με ενισχυτικές ώρες για αφομοίωση της ύλης και κάλυψη των αδυναμιών των μαθητών.
  • Ειδικά τμήματα μαθητών με υψηλές επιδόσεις.
  • Συνεχείς γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης τελικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς